Resurse umane

GLOBAL EXPERT CONSULTING ofera solutiile necesare pentru problemele de management al resurselor umane, un compartiment foarte important in activitatea unei companii ce doreste  cresterea eficientei sale organizatorice.

Obiectivul nostru este de a furniza in timp util clientilor nostri, atat companii, cat si candidati, serviciile necesare si optime pentru activitatea fiecaruia.


COMPANII

 1. RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL

 • intocmire si publicare anunturi de recrutare
 • testare si evaluare candidati, chestionare, teste, etc.
 • organizare interviuri de preselectie si selectie de personal

2. ANGAJARE SI GESTIONARE RESURSE UMANE

 • intocmire si depunere situatie locuri de munca                               
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor
 • consiliere in intocmirea dosarului medical in vederea angajarii si efectuarea controlului medical periodic                              
 • implementarea unor sisteme de evaluare a performantelor salariatilor si evaluarea acestora
 • intocmirea si depunerea contractului individual de munca                
 • intocmirea si depunerea statelor de plata a salariatilor
 • intocmirea,pastrarea si gestionarea dosarelor de personal              
 • intocmirea si depunerea declaratiilor aferente drepturilor salariale, precum si a ordinelor de plata aferente taxelor si contributiilor datorate catre bugetul de stat
 • elaborarea de fise de post, organigrame, regulament de ordine interioara                               
 • intocmirea actelor aditionale si a deciziilor la contractul individual de munca                 
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale
 • intocmirea de adeverinte si note de lichidare pentru personal
 • consultanta in domeniul resurselor umane

 CANDIDATI

 • consiliere in redactarea unui CV si a scrisorii de intentie
 • consiliere in sustinerea unui interviu
 • consiliere pentru integrarea in colectiv, avansare, obtinerea unui job mai bun